diamanten kimberly proces

Kimberley proces

In Kimberley in Zuid-Afrika kwamen vertegenwoordigers van de diamantindustrie bijeen om manieren te bespreken om de handel in 'conflictdiamanten' te stoppen. Belangrijk uitgangspunt hierbij is ervoor te zorgen dat het kopen van diamanten niet de financiering van geweld tot gevolg heeft. Afgesproken is dat alleen diamanten met een herkomstcertificaat verhandeld mogen worden.

Betrokken partijen

Het Kimberley Process (KP) is open voor alle landen die bereid en in staat om haar eisen te implementeren. Vanaf november 2008 heeft de KP heeft 49 leden, die 75 landen, met de Europese Gemeenschap en haar lidstaten tot nu toe als een individuele deelnemer. KP leden zijn samen goed voor circa 99,8% van de mondiale productie van ruwe diamant.

Hoe het Kimberley-proces werkt

Het Kimberley Process Certification Scheme (KPCS) legt uitvoerige eisen aan haar leden om hen in staat stellen de handel in ruwe diamanten te certificeren als 'conflict-vrij'. Daarbij wordt voorkomen dat conflictdiamanten terecht komen in de legale handel. Deelnemers kunnen alleen legaal handel drijven met de andere deelnemers die ook voldoen aan de minimale eisen van de regeling. De internationale transporten van ruwe diamant moeten vergezeld gaan van een KP certificaat dat garandeert dat ze conflict-vrij zijn.

Uniek en effectief

Het Kimberley Process Certification Scheme (KPCS) heeft zich ontwikkeld tot een doeltreffend mechanisme voor het afremmen van de handel in conflictdiamanten en wordt erkend als een uniek instrument voor conflictpreventie om vrede en veiligheid te bevorderen. De gezamenlijke inspanningen van regeringen, industrie leiders en vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties werpen hun vruchten af. De toestroom van conflictdiamanten is in een relatief korte periode flink gedaald. Deskundigen schatten dat conflictdiamanten nu nog een fractie van een procent van de internationale handel in diamanten vertegenwoordigen. Dit is veel minder dan de ramingen van maximaal 15% in de jaren 1990. Dat is de meest opmerkelijke bijdrage van de KP's aan een vreedzame wereld, die moet worden gemeten niet in termen van karaat, maar door de effecten op de levens van mensen.